Νομικά

Εκδότης

Το εμπορικό σήμα Ad Aures, το λογότυπο Ad Aures ανήκουν στην εταιρεία Ad Aures SAS, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο RCS του Παρισιού με αριθμό 880658745 και έχει την έδρα της στη διεύθυνση 58 rue Tiquetonne, Παρίσι, Γαλλία.
Το εμπορικό σήμα Castopod, το λογότυπο Castopod και ο ιστότοπος castopod.com ανήκουν στην εταιρεία Ad Aures SAS.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Ad Aures στα παρακάτω στοιχεία:
contact@castopod.com ή στο +33 1 83 62 28 35.

Διευθυντής Δημοσίευσης

Μπενιαμίν Μπελάμυ.

Φιλοξενητής

SCALEWAY SAS BP 438 75366 Παρίσι CEDEX 08 ΓΑΛΛΙΑ

Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με τον Γάλλικο Νόμο # 78-17 (6 Ιανουαρίου 1978), # 2004-801 (6 Αυγούστου 2004), καθώς και την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995.
Για οποιαδήποτε αίτηση πρόσβασης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ad Aures (παραπάνω).

Cookies και Trackers

Αυτή η ιστοσελίδα δεν χρησιμοποιεί κανένα Cookie ή Tracker που σχετίζεται με επισκέψεις στον διαδίκτυο.
Δεν χρησιμοποιεί κανένα Cookie κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά εκείνα που παράγονται από το κουμπί κοινοποίησης.
Δεν χρησιμοποιεί κανένα Cookie μέτρησης.
Χρησιμοποιεί ένα μοναδικό Cookie ("ci_session") για την πιστοποίηση στην υπηρεσία (για την εξασφάλιση της ασφάλειας του μηχανισμού πιστοποίησης), για την καταγραφή του περιεχομένου του καλαθιού αγορών και για την χρέωση των αγορασθέντων υπηρεσιών στον χρήστη.

Περιορισμός ευθύνης

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση από εξωτερικές κοινότητες ή εταιρείες ή συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν έχουν αναπτυχθεί από την Ad Aures SAS. Το παρεχόμενο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα προσφέρεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους. Η ύπαρξη ενός συνδέσμου από αυτή την ιστοσελίδα προς άλλη ιστοσελίδα δεν αποτελεί έγκριση αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της. Είναι ευθύνη του χρήστη να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με κρίση και κριτική σκέψη. Η ευθύνη της Ad Aures SAS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πληροφορίες, απόψεις και συστάσεις που εκφράζονται από τρίτους.

Η Ad Aures SAS δεν φέρει ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκαλούνται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και πηγάζουν είτε από τη χρήση ενός εξοπλισμού που δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις είτε από το προκαλούμενο κενό ή την ασυμβατότητα.

Επίσης, η Ad Aures SAS δεν φέρει ευθύνη για έμμεσες ζημίες (όπως για παράδειγμα απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιρίας) που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Συμβατικοί περιορισμοί σε τεχνικά δεδομένα

Η Ad Aures SAS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές στον υλικό που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας. Επιπλέον, ο χρήστης της ιστοσελίδας δεσμεύεται να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας πρόσφατο υλικό, χωρίς ιούς και με ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης.