Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης

Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης του ιστότοπου castopod.com σε σχέση με την υπηρεσία φιλοξενίας και διάδοσης podcast που παρέχεται από την Ad Aures.

1 - Γενικά

Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης και χρήσης (εφεξής "ΓΟΠΧ") του ιστότοπου [castopod.com](https://castopod.com/) (εφεξής "Castopod.com") έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ της εταιρείας Ad Aures, ανώνυμης εταιρείας, με μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ, με έδρα στην οδό 58 Tiquetonne, 75002 Παρίσι, Γαλλία (η αλληλογραφία διευθυνθείσα στην οδό 157 Boulevard Macdonald, 75019 Παρίσι, Γαλλία), εγγεγραμμένη στο RCS Paris με αριθμό 880 658 745, εκδότρια του Castopod.com, και των χρηστών του ιστότοπου (εφεξής "Χρήστες"), κυρίως των καταναλωτών και των επαγγελματιών.

Μέσω του ιστότοπου Castopod.com, η εταιρεία Ad Aures προσφέρει δύο είδη υπηρεσιών:

  1. Μια υπηρεσία φιλοξενίας και διάδοσης podcast με βάση το λογισμικό Castopod (διαθέσιμο στον ιστότοπο Castopod.org), που επιτρέπει ιδιαίτερα στους Podcasters να δημιουργούν, δημοσιεύουν και διαχειρίζονται τα podcast τους.
  2. Μια υπηρεσία εγκατάστασης και συντήρησης του Castopod (διαθέσιμο στον ιστότοπο Castopod.org), μια λύση φιλοξενίας podcast.

Οι παρόντες ΓΟΠΧ αφορούν αποκλειστικά την υπηρεσία φιλοξενίας και διάδοσης podcast. Οι ΓΟΠΧ που αφορούν την υπηρεσία εγκατάστασης και συντήρησης περιέχονται σε ξεχωριστό έγγραφο που είναι επίσης προσβάσιμο στον ιστότοπο Castopod.com παραπάνω.
Η χρήση του ιστότοπου Castopod.com και η υποβολή παραγγελιών υπόκεινται στην αποδοχή των παρόντων ΓΟΠΧ από τους Χρήστες, όπως περιγράφονται παρακάτω. Οι Χρήστες δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες ΓΟΠΧ και ότι είναι νομικά ικανοί να δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

Η εταιρεία Ad Aures διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες ΓΟΠΧ του ιστότοπου Castopod.com, τα οποία θα ισχύουν στη νέα τους μορφή από την ανάρτησή τους.

Η εταιρεία Ad Aures δεν επιτρέπει καμία άλλη χρήση του ιστότοπού της, των υπηρεσιών της και των δεδομένων της εκτός από αυτή που προτείνεται. Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη χρήση του ιστότοπου Castopod.com θα οδηγήσει στη λήξη των συμβατικών σχέσεων.

Η εταιρεία Ad Aures διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει δικαστική προσφυγή εάν θεωρεί ότι ήταν θύμα οποιασδήποτε προκαλούμενης βλάβης σε βάρος της λόγω παραβίασης των παρόντων ΓΟΠΧ, και ειδικότερα σε περίπτωση χρήσης για εμπορικούς σκοπούς ή προσέλκυσης πελατών από τη βάση δεδομένων της (προσέλαβέντα και/ή συλλεγέντα στοιχεία των Χρηστών του Castopod.com, κατάχρηση διαφήμισης κ.λπ.).

2 - Ορισμοί

3 - Τροποποίηση, βελτίωση του ιστότοπου Castopod.com

Ο ιστότοπος Castopod.com είναι δυναμικός και η εταιρεία Ad Aures μπορεί να τον τροποποιεί ολικά ή μερικώς ανά πάσα στιγμή. Επίσης, η εταιρεία Ad Aures μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να βελτιώσει και/ή τροποποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες που περιγράφονται στον ιστότοπο Castopod.com. Αυτές οι τροποποιήσεις κοινοποιούνται στον Χρήστη με την απλή τους ανάρτηση στον ιστότοπο και θεωρούνται αποδεκτές από τον Χρήστη χωρίς επιφύλαξη από τη στιγμή που γίνονται δημοσίευση.

4 - Χρήση του ιστότοπου Castopod.com και ανοίγματος λογαριασμού

Η εταιρεία Ad Aures προσφέρει σε όλους τους Χρήστες -είτε καταναλωτές είτε επαγγελματίες- τη δυνατότητα πρόσβασης στον ιστότοπό της (i) για να συνδράμουν στην υπηρεσία φιλοξενίας και διάδοσης Podcasts ή (ii) για να συνδράμουν στην υπηρεσία εγκατάστασης και συντήρησης του Castopod.

Ορισμένες πληροφορίες είναι απευθείας διαθέσιμες στον ιστότοπο Castopod.com ή στον ιστότοπο Castopod.org.

Αντίθετα, για να λάβει (i) ορισμένες επιπλέον πληροφορίες ή (ii) να συνάψει μια σύμβαση για την υπηρεσία φιλοξενίας ή την υπηρεσία εγκατάστασης και συντήρησης, η δημιουργία λογαριασμού είναι απαραίτητη. Η δημιουργία λογαριασμού επιτρέπει επίσης τη λήψη ενημερωτικού δελτίου για τα νέα της εταιρείας Ad Aures και των λογισμικών της.

Φυσικά πρόσωπα χρήστες

Η δημιουργία λογαριασμού απαιτεί τη συμπλήρωση ενός φόρμας που περιλαμβάνει υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως:

Η ανάγνωση και η αποδοχή των παρόντων ΓΟΠΧ καταγράφονται με ένα κλικ σε έναν διακόπτη που προορίζεται για αυτόν τον σκοπό. Η ίδια η εγγραφή στο Castopod.com είναι δωρεάν.

Μετά την αποστολή του αιτήματος ανοίγματος του λογαριασμού, η εταιρεία Ad Aures θα ελέγξει εάν ο Χρήστης είναι επιλέξιμος για πρόσβαση στον ιστότοπο Castopod.com.

Η εταιρεία Ad Aures διατηρεί το δικαίωμα να μην ανοίξει λογαριασμό σε οποιονδήποτε πρόσωπο δεν πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Η εγγραφή στον ιστότοπο Castopod.com και η δημιουργία λογαριασμού χρήστη θα επιβεβαιωθούν με αποστολή e-mail.

Νομικά πρόσωπα χρήστες

Η δημιουργία λογαριασμού απαιτεί τη συμπλήρωση ενός φόρμας που περιλαμβάνει υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως:

5 - Περιγραφή, λειτουργία της υπηρεσίας φιλοξενίας

Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, η εταιρεία Ad Aures φιλοξενεί τα Podcasts του πελάτη σε δικούς της διακομιστές, δηλαδή αυτούς που ενοικιάζει από την εταιρεία Scaleway. Όταν αυτό είναι αναγκαίο, η εταιρεία Ad Aures μπορεί να αλλάξει πάροχο.

Τα Podcasts που φιλοξενούνται από την εταιρεία Ad Aures είναι αποκλειστικά ακουστικά.

Δεν χρεώνεται καμία επιπλέον χρέωση για την εγκατάσταση του Castopod σε έναν διακομιστή.

Η χρήση του Castopod απαιτεί να ο χρήστης να διαθέτει μια μοναδική ταυτότητα domain ή subdomain.

Αφού έχει υπογραφεί η σύμβαση φιλοξενίας, ο πελάτης θα έχει πρόσβαση σε διάφορες ενότητες του Castopod, όπως η δημιουργία ή η εισαγωγή ενός Podcast (επιλογή εξωφύλλου και banner), η συμπλήρωση πληροφοριών για τους ομιλητές, τους χρήστες, τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.

Ο αριθμός των χρηστών, των Podcasts και των επεισοδίων δεν είναι περιορισμένος, από τη στιγμή που η υπηρεσία φιλοξενίας χρησιμοποιείται με κανονικό τρόπο.

Όσον αφορά την υπόθεση:

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένα μηνιαίο όριο χρήσης των πόρων του CDN (Δίκτυο Διανομής Περιεχομένου) για κάθε πελάτη. Πέρα από αυτό, οι υπηρεσίες παραμένουν διαθέσιμες, αλλά ο CDN είναι απενεργοποιημένος.

Τα μηνιαία όρια χρήσης των πόρων του CDN ορίζονται ως εξής:

Για την παραπάνω περίπτωση, όλο το αττολέσοντα (δηλαδή μια χιλιάδα τερα-οκτέτα ώρες ηχητικού υλικού κωδικοποιημένου σε 192kb/s διαφημισμένου) θα χρεώνεται με 20 € χωρίς ΦΠΑ κατόπιν ρητού αιτήματος του πελάτη.

6 - Διάρκεια

Η συνδρομή μπορεί να είναι μηνιαία ή ετήσια, κατά επιλογή του πελάτη, και χρεώνεται στην αρχή της περιόδου, με αυτόματη ανανέωση. Μετά από κάθε περίοδο, ο πελάτης μπορεί να μεταβεί από μηνιαία συνδρομή σε ετήσια συνδρομή ή από ετήσια συνδρομή σε μηνιαία συνδρομή.

Οι συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα.

7 - Οικονομικοί όροι - Προωθητικές εκπτώσεις

Οι τιμές αναγράφονται στη διεύθυνση https://castopod.com/fr#pricing. Μπορεί να γίνουν αναθεωρήσεις αυτών των τιμών κάθε χρόνο.

Επίσης, πρέπει να λάβετε υ