Salgs- og brukervilkår

Salgs- og brukervilkår for nettstedet Castopod.com for hosting og distribusjon av podcaster levert av Ad Aures.

1 - Generelt

Disse generelle salgs- og brukervilkårene (heretter kalt Vilkår) for nettstedet castopod.com (heretter kalt "Castopod.com") har til formål å definere forholdet mellom selskapet Ad Aures, et forenklet aksjeselskap med en aksjekapital på 30 000 euro, med hovedkontor i 58 Rue Tiquetonne, 75002 Paris, Frankrike (postadressen er 157 Boulevard Macdonald, 75019 Paris, Frankrike), registrert i Paris Handelsregister med nummer 880 658 745, utgiver av Castopod.com, og brukerne av nettstedet (heretter kalt "Brukere"), spesielt forbrukere og profesjonelle.

Gjennom nettstedet Castopod.com tilbyr Ad Aures to typer tjenester:

  1. Hosting og distribusjon av podcaster basert på Castopod-programvaren (tilgjengelig på Castopod.org), som lar podkastere opprette, publisere og administrere podcaster sine.
  2. Installasjon og vedlikehold av Castopod-programvaren (tilgjengelig på Castopod.org), en podkast-hostingløsning.

Disse Vilkårene gjelder utelukkende for hosting og distribusjon av podcaster. Vilkårene for installasjon og vedlikehold finnes i en separat dokument som også er tilgjengelig på Castopod.com-nettstedet. Bruk av Castopod.com-nettstedet og bestilling av tjenester er betinget av at brukerne godtar disse Vilkårene i sin helhet, som beskrevet nedenfor. Brukerne erklærer at de har lest, forstått og akseptert disse Vilkårene og har den juridiske evnen til å gi sitt samtykke.

Ad Aures forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene for Castopod.com-nettstedet uten forhåndsvarsel, og de vil gjelde i sin nye versjon så snart de legges ut på nettstedet.

Ad Aures tillater ingen annen bruk av nettstedet, tjenestene og dataene enn det som tilbys. Ethvert annet bruk av Castopod.com-nettstedet vil føre til avslutning av kontraktsforholdet.

Ad Aures forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt hvis de mener å være offer for en eller annen skade som følge av handlinger som bryter disse Vilkårene, spesielt i tilfeller av bruk til kommersielle formål eller prospektering av deres database (prospektering og/eller innsamling av informasjon om brukerne av Castopod.com, overflødig reklame, osv.).

2 - Definisjoner

3 - Endring og forbedring av Castopod.com-nettstedet

Castopod.com-nettstedet er i utvikling og Ad Aures kan endre det helt eller delvis når som helst. Ad Aures kan også til enhver tid og uten forhåndsvarsel gjøre forbedringer og/eller endringer i tjenestene beskrevet på Castopod.com-nettstedet. Brukerne blir informert om disse endringene ved at de blir publisert på nettstedet, og de anses å ha akseptert dem uten forbehold fra det tidspunktet de publiseres.

4 - Bruk av Castopod.com-nettstedet og opprettelse av konto

Ad Aures tilbyr enhver bruker - enten de er forbrukere eller profesjonelle - tilgang til nettstedet for å (i) abonnere på hosting- og distribusjonstjenester for podcaster eller (ii) abonnere på installasjons- og vedlikeholdstjenester for Castopod.

Noen opplysninger er tilgjengelige direkte på Castopod.com-nettstedet eller Castopod.org-nettstedet.

Imidlertid krever det (i) innsamling av visse ekstra opplysninger eller (ii) inngåelse av en kontrakt vedrørende hostingtjenesten eller installasjons- og vedlikeholdstjenesten at en brukerkonto opprettes. Opprettelse av konto gjør det også mulig å motta nyhetsbrev om Ad Aures' nyheter og programvareløsninger.

Brukere som er fysiske personer

Opprettelse av en konto krever utfylling av et skjema som inkluderer obligatoriske opplysninger, inkludert:

Lest gjennom og akseptering av disse Vilkårene formaliseres ved å klikke på en dedikert lenke. Registreringen på Castopod.com-nettstedet er gratis.

Når forespørselen om å opprette en konto er sendt, vil Ad Aures kontrollere om brukeren er kvalifisert for tilgang til Castopod.com-nettstedet.

Ad Aures forbeholder seg retten til å nekte å åpne en konto for enhver person som ikke oppfyller de ovennevnte betingelsene.

Påmeldingen på Castopod.com-nettstedet og opprettelsen av en brukerkonto vil bli bekreftet ved å sende en e-post.

Brukere som er juridiske personer

For å opprette en konto må det fylles ut et skjema som inkluderer obligatoriske opplysninger, inkludert:

5 - Beskrivelse og drift av hostingtjenesten

Innenfor rammene av denne tjenesten hoster Ad Aures kundens podcaster på serverne sine, som er leid fra Scaleway. Ved behov kan Ad Aures bytte leverandør.

Podcaster som hostes av Ad Aures er bare i lydformat.

Ingen installasjonsavgifter for Castopod på en server belastes kunden.

Bruk av Castopod krever at kunden har en unik domenenavn eller underdomenenavn.

Etter å ha abonnert på hostingtjenesten vil kunden få tilgang til forskjellige deler av Castopod, inkludert opprettelse eller import av en podkast (ved å velge forsidebilde og banner), informere om deltakere, brukere, eventuelle immaterielle rettigheter osv.

Antall brukere, antall podcaster og antall episoder er ubegrenset så lenge hostingtjenesten brukes på vanlig måte.

I denne forbindelse:

Imidlertid er det en månedlig kvote for bruk av CDN-ressurser (Content Delivery Network) for hver kunde. Hvis kvoten overskrides, vil tjenesten fortsatt være tilgjengelig, men CDN-tjenesten vil bli deaktivert.

Månedlige kvoter for bruk av CDN-ressurser er som følger:

Hver påfølgende terabyte (tilsvarende ca. 10000 timer med lydfiler kodet med 192 kbps) vil bli belastet en ekstraavgift på €20 ekskl. mva etter kundens uttrykte forespørsel.

6 - Varighet

Abonnementet kan være månedlig eller årlig, etter kundens valg, og faktureres på begynnelsen av perioden, som automatisk fornyes. Etter hver periode kan kunden endre fra et månedlig abonnement til et årlig abonnement eller fra et årlig abonnement til et månedlig abonnement.

Abonnementene fornyes automatisk.

7 - Økonomiske vilkår - Kampanjerabatter

Prisene er oppgitt på https://castopod.com/fr#pricing. De kan revideres årlig.

Det må også tas hensyn til eventuelle ekstra kostnader som kan oppstå som følge av lagring og månedlig trafikk som overskrider volumene som er angitt i artikkel 5.

Promo-koder kan tilbys til kunder og gi rett til rabatt. Med mindre noe annet uttrykkelig er nevnt, kan ikke disse kodene overføres til tredjeparter.

8 - Bestilling

Bestillinger blir plassert ved å klikke på ønsket tjeneste og godta Vilkårene ved å krysse av i en dedikert boks.

Bestillinger er underlagt Aksept av Ad Aures.

Ad Aures forbeholder seg retten til å nekte å oppfylle helt eller delvis en unormal eller urimelig bestilling fra kunden, eller av andre berettigede grunner.

9 - Betaling

Betalingen skjer via den sikre betalingsplattformen Stripe med kredittkort. Betingelsene for bruk av tjenesten krever at kunden registrerer et gyldig betalingsmiddel.

Tjenestene blir utført etter at betalingen for første måned eller første årsabonnement, avhengig av tilfellet, samt betalingen for installasjonsavgiften for installasjons- og vedlikeholdstjenesten er mottatt.

Hvert abonnement må deretter betales hver måned eller hvert år, avhengig av tilfellet, innen femten (15) dager etter at fakturaen er sendt.

Eventuell forsinket betaling vil medføre påløp av forsinkelsesrente til en rente som tilsvarer halvårlig styringsrente (refinansieringsrenten eller Refi) fastsatt av Den europeiske sentralbanken (ECB) på 1. januar eller 1. juli, økt med 10 poeng og et fast beløp på 40 euro ekskl. mva for inndrivelseskostnader, som er forfalt som betaling uten at en påminnelse er nødvendig.

Unnlatelse av å betale kan føre til oppsigelse av abonnementet som er bestilt.

10 - Angrefrist

I henhold til artikkel L. 221-28 i forbrukerloven gir forbrukeren uttrykkelig samtykke til umiddelbar utførelse av tjenesten og gir uttrykkelig avkall på sin angrerett.

Forbrukeren gir sitt uttrykkelige samtykke og hans uttrykkelige avkall på angreretten ved å krysse av i en dedikert boks ved påmelding til en av de tilgjengelige tjenestene.

11 - Betingelser for tilgang til tjenestene - Vedlikehold

Prinsipielt sett og med forbehold om de følgende betingelsene, er tjenestene tilgjengelige 365 dager i året, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Ad Aures er bare forpliktet til å gjøre en forsvarlig innsats for kontinuiteten i tjenestene i henhold til de som tilbys på Castopod.com-nettstedet.

På grunn av endringer i Castopod.com-nettstedet eller vedlikehold kan Ad Aures bli nødt til å stenge Castopod.com-nettstedet i flere timer eller dager uten rett til kompensasjon. Det samme gjelder i tilfelle en endelig stenging av Castopod.com-nettstedet. Generelt sett vil Ad Aures gjøre sitt ytterste for å sikre kontinuiteten i tjenesten som tilbys fra Castopod.com-nettstedet og for å rette opp ulemper forårsaket av en avbrudd.

Av samme grunn kan tilgangen til kundens nettsted som er hostet av Ad Aures være utilgjengelig i flere timer eller dager uten mulighet for å kreve kompensasjon, selv om Ad Aures forplikter seg til å gjøre varigheten av utilgjengeligheten så kort som mulig.

Hvis det er mulig, vil Ad Aures sende en melding til brukerne 24 timer før nettstedets utilgjengelighet for å holde dem informert om tjenesteavbruddet.

Brukeren er ansvarlig for sine data og for konfidensialiteten av sin konto og sitt passord. Ved tap kan en ny brukerkonto og passord tildeles av Ad Aures.

Med mindre skriftlig avtale annet, gir ikke Ad Aures noen opplæring for bruk av Castopod eller Castopod.com- eller Castopod.org-nettstedene.

Kunden erklærer å ha den nødvendige IT-kompetansen til å bruke Castopod.

Ingen refusjon vil bli gitt på grunn av en kundes manglende evne til å bruke Castopod på grunn av mangel på IT-kunnskaper.

Hvis nødvendig kan Ad Aures besvare kundens spørsmål via kontaktdetaljene eller telefonen, med forbehold om at et diskusjonsforum er tilgjengelig.

For at tjenestene skal fungere ordentlig, må brukeren bruke en oppdatert nettleser. I denne forbindelse anbefaler Ad Aures Firefox v112 eller nyere, selv om det ikke er obligatorisk.

12 - Eierskap av intellektuell eiendom

Kunden forplikter seg til å respektere og ikke krenke Ad Aures' immaterielle rettigheter og respektere betingelsene i den AGPL-lisensen som er knyttet til Castopod-programvaren.

Kunden forplikter seg til å vise merket "Drevet av Castopod" på forsiden av nettstedet sitt, og delegerer til Ad Aures ansvaret for å plassere dette merket, hvis aktuelt.

Alle elementene (kildekode, arkitektur, grafikk, design, bilder, tekst, logo) som utgjør Castopod.com-nettstedet, tilhører Ad Aures alene.

Castopod-varemerket og domenenavnet Castopod.com er og forblir Ad Aures' eksklusive eiendom.

Kunden forplikter seg til å respektere immaterielle rettigheter til tredjeparter strengt tatt, og å avstå fra å kritisere tredjeparter mer enn hva ytringsfriheten tillater i form av fritt søk.

Hvis kunden distribuerer immaterielt rettsbeskyttet materiale via podcaster, vil de påse at de har de nødvendige tillatelsene eller lisensene for dette.

13 - Sikkerhet for hosting - Backup eller sikkerhetskopiering - Gjenoppretting fra sikkerhetskopi

Kunden kan når som helst be om en fullstendig sikkerhetskopi av dataene sine (filer og database). Denne sikkerhetskopien, som vil bli levert som en ZIP-fil, vil inneholde all informasjon om podkasten: Castopod-programvare, mediefiler (lyd, bilder, metadata, osv.), statistikk, kommentarer, osv.

Ad Aures kan, fra en tidligere Castopod-instans som kunden har gitt dem, utføre en fullstendig gjenoppretting fra en sikkerhetskopi (filer og database). Denne handlingen vil bli utført etter at partene har blitt enige om de økonomiske vilkårene for denne gjenopprettingen, og hvis de tekniske betingelsene er oppfylt, dvs. hvis sikkerhetskopien ble opprettet fra en brukbar versjon av Castopod.

14 - Oppsigelse

Kunden kan når som helst avslutte abonnementet uten varsel.

Denne oppsigelsen kan gjøres via ethvert kommunikasjonsmiddel, spesielt via e-post, som Ad Aures vil bekrefte mottak av.

Allerede betalte beløp vil ikke bli refundert.

Ad Aures kan oppheve ethvert abonnement femten (15) dager etter en mislykket påminnelse i tilfelle:

Avhengig av alvoret i ulovlig innhold som Ad Aures blir informert om, spesielt av ARCOM eller andre myndigheter, kan Ad Aures umiddelbart avslutte kundens abonnement, lukke kontoen deres og stoppe all distribusjon av podcaster.

I slike tilfeller vil ikke Ad Aures refundere beløpene som er mottatt for abonnementene.

Kunden kan også, uavhengig av avslutning av enighet, avslutte kontrakten etter eventuell påminnelse, i tilfelle brudd på Ad Aures' kontraktsmessige forpliktelser.

15 - Ansvar

Etter behov, som følge av en henvendelse fra en tredjepart eller en kompetent myndighet, først og fremst ARCOM, vil Ad Aures avslutte sendingen av tvistefulle podcaster og/eller fjerne dem.

Kunden forplikter seg til å holde Ad Aures skadesløs mot ethvert krav eller dom som Ad Aures kan bli gjenstand for på grunn av brudd på tredjeparters rettigheter eller overtredelse av reguleringer.

På grunn av arten av tjenestene som tilbys på Castopod.com-nettstedet, kan ikke Ad Aures betraktes som ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaket av tap av data eller utilsiktet spredning av virus eller lovbrudd som ikke er forårsaket av dem.

16 - Force Majeure

Ad Aures' forpliktelser vil automatisk bli suspendert, og de kan forsinke eller kansellere en bestilling uten at deres ansvar kan stilles, i tilfelle force majeure, som definert av sivilretten og rettspraksis.

Ad Aures forplikter seg i slike tilfeller til å informere kunden om forekomsten av force majeure, konsekvensene og eventuelle tiltak som kan iverksettes.

Kunden kan avslutte abonnementet i tilfelle force majeure.

17 - Personopplysninger og konfidensialitetspolitikk

Ad Aures behandler personopplysninger i henhold til EU-forordning (EU) nr. 2016/679 av 27. april 2016, kjent som GDPR, om vern av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelighet av disse opplysningene.

Behandlingen av personopplysninger er detaljert i dokumentet "Behandlingsavtale for personopplysninger" som er tilgjengelig på Castopod.com-nettstedet.

18 - Lovvalg, tvister, håndtering av klager, megling og kompetent domstol

Fransk lov gjelder.

I tilfelle oversettelse av disse Vilkårene til et annet språk, vil den franske versjonen ha forrang.

Du kan kontakte Ad Aures vedrørende eventuelle klager på følgende adresse: contact@castopod.com eller på telefonnummer +33 1 83 62 28 35.

I samsvar med bestemmelsene i artikkel L. 612-1 i fransk lov om forbruk, kan en forbruker, ved uoverensstemmelser mellom Ad Aures og forbrukeren som ikke har blitt løst etter en forhåndsprosedyre som er utført overfor Ad Aures, gratis benytte seg av en forbrukerombudsmann for å løse tvisten i minnelighet.
Eventuell tvist som angår en forbruker kan sendes skriftlig til Ad Aures på e-postadressen contact@castopod.com eller postadressen 157 Boulevard Macdonald, 75019 Paris, Frankrike.
Hvis det ikke oppnås en minnelig løsning etter å ha startet en prosess som beskrevet ovenfor med Ad Aures, kan en forbruker kontakte en ombudsmann. For å få informasjon om søknadsprosedyrer kan forbrukeren for eksempel besøke FEVADs nettsted på følgende lenke: https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.

I samsvar med bestemmelsene i artikkel L. 612-1 i fransk lov om forbruk, kan en forbruker, ved uoverensstemmelser mellom Ad Aures og forbrukeren som ikke har blitt løst etter en forhåndsprosedyre som er utført overfor Ad Aures, gratis benytte seg av en forbrukerombudsmann for å løse tvisten i minnelighet som oppstår mellom dem.

Eventuell tvist som angår en forbruker kan sendes skriftlig til Ad Aures på e-postadressen contact@castopod.com eller postadressen 157 Boulevard Macdonald, 75019 Paris, Frankrike.

Hvis det ikke oppnås en minnelig løsning etter å ha startet en prosess som beskrevet ovenfor med Ad Aures, kan en forbruker kontakte en ombudsmann. For å få informasjon om søknadsprosedyrene, kan forbrukeren for eksempel besøke FEVADs nettsted og følge lenken: https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.

Forbrukeren kan også bruke den elektroniske plattformen for alternativ tvisteløsning ("ODR") som er opprettet av Europakommisjonen i henhold til artikkel 14 i forordning (EU) nr. 524/2013. Denne plattformen er tilgjengelig på følgende lenke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Eventuelle uenigheter eller tvister som ikke blir løst på minnelig vis, hører enten inn under domstolen på stedet der saksøkte er bosatt, i henhold til tvisteloven, eller på stedet der tjenesten utføres, eller i henhold til forbrukerloven, på stedet der saksøkeren var bosatt på tidspunktet da kontrakten ble inngått, med mindre tvingende bestemmelser i loven gir myndighet til andre domstoler.

For tvister mellom Ad Aures og fagpersoner vil kun den kommersielle domstolen i Paris være kompetent.

Revidert: april 2023