Retningslinjer for bruk

Utgiver

Merket Ad Aures, Ad Aures-logoen tilhører Ad Aures SAS, et selskap registrert i Paris Commercial Register under nummer 880658745, med hovedkontor i 58 rue Tiquetonne, Paris, Frankrike.
Merket Castopod, Castopod-logoen og nettstedet castopod.com tilhører også Ad Aures SAS.

Kontakt

Du kan kontakte Ad Aures på følgende måter:
contact@castopod.com eller via telefon på +33 1 83 62 28 35.

Ansvarlig utgiver

Benjamin Bellamy.

Hosting

SCALEWAY SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 FRANKRIKE

Personvern

Dine personlige data er beskyttet av fransk lov #78-17 (6. januar 1978), #2004-801 (6. august 2004) og European Parliament and Council Directive 95/46/EC (the Directive).
For å få tilgang til eller slette dine personlige data, vennligst kontakt Ad Aures (se ovenfor).

Informasjonskapsler og sporingsteknologi

Denne nettsiden bruker ingen informasjonskapsler eller sporingsteknologi relatert til personlig tilpasset annonsering.
Den bruker ingen informasjonskapsler fra sosiale nettverk, spesielt de som genereres av delingsknapper.
Den bruker ingen informasjonskapsler for måling av publikum.
Den bruker kun en informasjonskapsel ("ci_session") for autentisering av tjenesten (for å sikre sikkerheten til autentiseringsmekanismen), for å huske innholdet i handlekurven og for å fakturere brukeren for kjøpte tjenester.

Ansvarsfraskrivelse

Denne nettsiden inneholder informasjon som er levert av eksterne samfunn eller selskaper, eller hyperlenker til andre nettsteder som ikke er utviklet av Ad Aures SAS. Informasjonen som tilbys på nettstedet er bare ment som generell informasjon. Eksistensen av en kobling fra dette nettstedet til et annet nettsted innebærer ikke en godkjenning av dette nettstedet eller innholdet. Det er opp til brukeren å bruke denne informasjonen forsiktig og med kritisk sans. Ad Aures SAS kan ikke holdes ansvarlig for informasjon, meninger og anbefalinger fra tredjeparter.

Ad Aures SAS kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaket av brukerens utstyr ved tilgang til nettstedet, enten det skyldes bruk av utstyr som ikke oppfyller de tekniske spesifikasjonene, eller som følge av en feil eller en inkompatibilitet.

Ad Aures SAS kan heller ikke holdes ansvarlig for indirekte skader (for eksempel tap av markedsandel eller tap av muligheter) som oppstår som følge av bruk av nettstedet.

Kontraktlige begrensninger for tekniske data

Ad Aures SAS kan ikke holdes ansvarlig for materielle skader forbundet med bruken av nettstedet. I tillegg forplikter brukeren seg til å bruke nettstedet med oppdatert utstyr som ikke inneholder virus og med en oppdatert nettleser.