Juridisk information

Utgivare

Varumärket Ad Aures, Ad Aures-logotypen ägs av Ad Aures SAS, ett företag registrerat hos RCS i Paris under nummer 880658745, med säte på 58 rue Tiquetonne, Paris, Frankrike.
Varumärket Castopod och Castopod-logotypen samt webbplatsen castopod.com ägs av Ad Aures SAS.

Kontakt

Du kan kontakta Ad Aures på följande kontaktuppgifter:
contact@castopod.com eller +33 1 83 62 28 35.

Ansvarig utgivare

Benjamin Bellamy.

Webbhotell

SCALEWAY SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 FRANCE

Sekretesspolicy

Dina personuppgifter skyddas av fransk lag #78-17 (6 januari 1978), #2004-801 (6 augusti 2004) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995.
För begäran om åtkomst eller radering av dina personuppgifter, vänligen kontakta Ad Aures (se ovan).

Kakor och spårare

Denna webbplats använder inga kakor eller spårare relaterade till personlig anpassad reklam.
Den använder inga kakor från sociala nätverk, inklusive de som genereras av delningsknappar.
Den använder inga kakor för att mäta trafik och webbstatistik.
Den använder en enda kaka ("ci_session") för autentiseringstjänsten (för att säkerställa säkerheten i autentiseringsmekanismen), för att komma ihåg varukorgen och för att fakturera användaren för köpta tjänster.

Ansvarsbegränsning

Denna webbplats innehåller information tillhandahållen av externa samhällen eller företag eller hyperlänkar till andra webbplatser som inte utvecklats av Ad Aures SAS. Informationen på webbplatsen tillhandahålls endast i informativt syfte. Att det finns en länk från denna webbplats till en annan webbplats innebär inte godkännande av den webbplatsen eller dess innehåll. Det är upp till användaren att använda denna information med omdöme och kritiskt tänkande. Ad Aures SAS kan inte hållas ansvarig för information, åsikter och rekommendationer lämnade av tredje part.

Ad Aures SAS kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som drabbar användarens utrustning vid åtkomst av webbplatsen, som antingen beror på användning av utrustning som inte uppfyller tekniska krav, eller på förekomsten av fel eller inkompatibilitet.

Ad Aures SAS kan inte heller hållas ansvarig för indirekta skador (t.ex. förlust av marknad eller förlust av chans) som uppstår genom användningen av webbplatsen.

Kontraktsmässiga begränsningar av tekniska data

Ad Aures SAS kan inte hållas ansvarig för materiell skada som uppstår genom användning av webbplatsen. Dessutom åtar sig användaren av webbplatsen att komma åt webbplatsen med hjälp av uppdaterad utrustning som inte innehåller virus och med en uppdaterad webbläsare.