Avís legal

Podcasts allotjats per Castopod.com

Editor

Els podcasts són publicats sota la responsabilitat del podcaster que ha acceptat les Condicions generals de venda i ús del lloc web Castopod.com relatives a la prestació d'allotjament i difusió de podcasts proporcionada per Ad Aures.

Tret de menció contrària, ell és el propietari de tots els continguts (sonors, textuals, gràfics…) publicats.

Empresa d'allotjament

SCALEWAY SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 FRANÇA

Política de privacitat

Les teves dades personals estan protegides per les lleis franceses # 78-17 (6 de gener de 1978), # 2004-801 (6 d'agost de 2004), i la directiva 95/46 / CE del Parlament Europeu i del Consell del 24 d'octubre de 1995.
Per qualsevol qüestió relacionada amb les dades personals recopilades, si us plau contacta : privacy aroba castopod punt com

Galetes

Aquest lloc web utilitza galetes de sessió per a fer funcionar el Servei.

Limitació de responsabilitat

El contingut proporcionat al lloc web és purament informatiu. L'existència d'un enllaç d'aquest lloc cap a un altre lloc no constitueix una validació d'aquest lloc ni del seu contingut. Depèn de l'usuari fer un ús d'aquesta informació amb discerniment i espírit crític.
L'editor no es fa responsable dels danys directes o indirectes causats al maquinari de l'usuari en accedir al lloc, i que sigui el resultat de l'ús d'un maquinari que no compleix les especificacions tècniques requerides o de l'aparició d'un error o incompatibilitat.

L'editor tampoc es farà responsable dels danys indirectes (com per exemple, pèrdua de mercat o oportunitat) sorgits de l'ús del lloc web.

Limitacions contractuals sobre dades tècniques

L'editor no es farà responsable dels danys materials relacionats amb l'ús del lloc web.

A més, l'usuari del lloc s'obliga a accedir-hi utilitzant un maquinari recent, sense virus i amb un navegador actualitzat.

Llicències

La marca i logotip de Castopod són propietat de Ad Aures SAS, empresa registrada a París sota el número RCS 880658745.

El programari de publicació de podcasts Castopod de codi obert està publicat sota la llicència AGPL v3.