Opphavsrett

Podcaster vert av Castopod.com

Utgiver

Podcaster er publisert under ansvaret til podkasteren som har akseptert salgs- og brukervilkårene for Castopod.com-nettstedet relatert til podcast-hosting og distribusjon som tilbys av Ad Aures.

Med mindre annet er angitt, er de eieren av all innhold (lyd, tekst, grafikk…) som er publisert.

Hosting-selskap

SCALEWAY SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 FRANKRIKE

Personvernspolicy

Dine personopplysninger beskyttes av de franske lovene 78-17 (6. januar 1978), 2004-801 (6. august 2004), og Europaparlamentets og Rådets direktiv 95/46 / EF av 24. oktober 1995. For spørsmål om innsamlede personopplysninger, vennligst kontakt: privacy arobas castopod punkt com

Informasjonskapsler (Cookies)

Denne nettsiden bruker øktbaserte informasjonskapsler for å drive tjenesten.

Ansvarsbegrensning

Innholdet som er tilgjengelig på nettstedet, er kun ment for informasjonsformål. Eksistensen av en kobling fra dette nettstedet til en annen nettside utgjør ikke en godkjenning av nettstedet eller dets innhold. Det er brukerens ansvar å bruke denne informasjonen med skjønn og kritisk tenkning. Utgiveren kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som brukerens utstyr kan pådra seg ved å få tilgang til nettstedet, og som enten skyldes bruk av utstyr som ikke oppfyller de tekniske spesifikasjonene, eller på grunn av forekomsten av en feil eller inkompatibilitet.

Utgiveren kan heller ikke holdes ansvarlig for indirekte skade (for eksempel tap av marked eller muligheter) som oppstår som følge av bruk av nettstedet.

Kontraktslige begrensninger på tekniske data

Utgiveren kan ikke holdes ansvarlig for materielle skader som oppstår ved bruk av nettstedet.

I tillegg forplikter brukeren seg til å få tilgang til nettstedet ved hjelp av oppdatert utstyr uten virus og med å oppdatere nettleseren.

Lisenser

Castopod-merket og -logoen eies av Ad Aures SAS, et selskap registrert i Paris med registrenummer RCS 880658745.

Den åpne kildekoden for Castopod-podkastpubliseringsprogramvaren er publisert under lisensen AGPL v3.