Juridisk information

Podcaster som hostas av Castopod.com

Förläggare

Podcasterna publiceras under ansvaret för poddaren som har accepterat Försäljnings- och användarvillkor för webbplatsen Castopod.com angående podcasthosting och distribution tillhandahållen av Ad Aures.

Om inget annat anges äger hen allt innehåll (ljud, text, grafik) som publiceras.

Hostingföretag

SCALEWAY SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 FRANCE

Sekretesspolicy

Dina personuppgifter skyddas enligt fransk lag 78-17 (6 januari 1978), 2004-801 (6 augusti 2004), och direktiv 95/46 / EG från Europaparlamentet och rådet av den 24 oktober 1995.
För alla frågor om insamlade personuppgifter, kontakta privacy arobas castopod punkt com

Kakor (cookies)

Denna webbplats använder sessionskakor för att fungera korrekt.

Ansvarsbegränsning

Det innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen ges bara i informativt syfte. Att det finns en länk på denna webbplats till en annan webbplats utgör ingen bekräftelse av denna webbplats eller dess innehåll. Det åligger användaren att använda denna information med omdöme och kritiskt tänkande.
Förläggaren kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt skada som användarens utrustning åsamkas vid åtkomst av webbplatsen och som antingen beror på att utrustningen inte uppfyller de tekniska kraven eller på att det uppstår en bugg eller inkompatibilitet.

Förläggaren kan också inte hållas ansvarig för indirekta skador (som till exempel förlust av affärsmöjligheter eller chanser) som uppstår som en följd av användningen av webbplatsen.

Kontraktsbegränsningar för tekniska data

Förläggaren kan inte hållas ansvarig för materiella skador som uppstår vid användning av webbplatsen.

Dessutom åtar sig användaren av webbplatsen att använda en nyligen uppdaterad utrustning utan virus och med en uppdaterad webbläsare.

Licenser

Castopod-varumärket och -logotypen ägs av Ad Aures SAS, ett företag registrerat i Paris under registreringsnummer RCS 880658745.

Den öppna källkodsprogramvaran för podcastpublicering Castopod publiceras under licensen AGPL v3.