Informacje prawne

Podcasty są hostowane przez Castopod.com.

Wydawca

Podcasty są publikowane pod odpowiedzialnością podcastera, który zaakceptował Ogólne warunki sprzedaży i korzystania z witryny internetowej Castopod.com dotyczące usługi hostowania i udostępniania podcastów dostarczanej przez Ad Aures.

Jeżeli nie podano inaczej, jest on właścicielem wszystkich opublikowanych treści (dźwiękowych, tekstowych, graficznych…).

Firma hostingowa

SCALEWAY SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 FRANCJA

Polityka prywatności

Twoje dane osobowe są chronione zgodnie z francuskim prawem # 78-17 (6 stycznia 1978),,) # 2004-801 (6 sierpnia 2004), oraz dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r..
W przypadku pytań dotyczących zebranych danych osobowych, prosimy o kontakt: privacy małpa castopod kropka com

Cookies

Ta strona internetowa używa plików cookies sesji w celu działania usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

Zawartość udostępniana na tej stronie ma charakter wyłącznie informacyjny. Linkowanie tej strony do innych stron nie stanowi rekomendacji tych stron ani ich zawartości. Przeznaczone jest to dla internauty w celu korzystania z tych informacji z rozwagą i w sposób krytyczny.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, jakie mogą wyniknąć z dostępu do strony przez użytkownika, wynikające zarówno z użycia sprzętu, który nie spełnia wymaganych specyfikacji technicznych, jak i z wystąpienia błędu lub niezgodności.

Wydawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku czy utrata szansy) wynikające z korzystania ze strony.

Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wynikłe z korzystania ze strony.

Ponadto, użytkownik strony zobowiązuje się korzystać z niej za pomocą aktualnego sprzętu, który nie zawiera wirusów i z aktualną przeglądarką.

Licencje

Znak towarowy i logo Castopod są własnością Ad Aures SAS, zarejestrowanej w Paryżu pod numerem RCS 880658745.

Oprogramowanie open-source do publikowania podcastów Castopod jest udostępniane na licencji AGPL v3.