Juridische verklaring

Podcasts gehost door Castopod.com

Uitgever

De podcasts worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de podcaster die de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de website Castopod.com met betrekking tot het verstrekken van podcasthosting en -verspreiding door Ad Aures heeft geaccepteerd.

Tenzij anders vermeld, is hij/zij eigenaar van alle inhoud (audio, tekst, afbeeldingen, enz.) die wordt gepubliceerd.

Hostingbedrijf

SCALEWAY SAS BP 438 75366 PARIJS CEDEX 08 FRANKRIJK

Privacybeleid

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de Franse wetten # 78-17 (6 januari 1978), # 2004-801 (6 augustus 2004), en de Europese Parlements- en Raadsrichtlijn 95/46 / EG van 24 oktober 1995. Voor vragen over verzamelde persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met: privacy at castopod dot com.

Cookies

Deze website maakt gebruik van sessiecookies om de service te laten werken.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud die op de website wordt aangeboden, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het feit dat er een link van deze website naar een andere website bestaat, vormt geen goedkeuring van die website of de inhoud ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om deze informatie met verstand en kritisch denken te gebruiken. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de apparatuur van de gebruiker kan veroorzaken bij het openen van de website, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de vereiste technische specificaties, of veroorzaakt wordt ​​door een bug of incompatibiliteit.

De uitgever kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de website.

Contractuele beperkingen met betrekking tot technische gegevens

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade als gevolg van het gebruik van de website.

Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe de website te betreden met recente apparatuur die geen virussen bevat en een bijgewerkte browser heeft.

Licenties

Het merk en logo van Castopod zijn eigendom van Ad Aures SAS, een in Parijs geregistreerd bedrijf met het registratienummer RCS 880658745.

De open-source podcastpublicatiesoftware Castopod wordt gepubliceerd onder de AGPL v3-licentie.